Lắp Đặt Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6 Tại Cộng Hòa Plaza, Tân Bình

Lắp Đặt Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6 Tại Cộng Hòa Plaza, Tân Bình

1 1
4
3 1
2 1
5
6
  • Dự Án: Lắp Đặt Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6
  • Thương hiệu: BOSCH
  • Khách hàng: Anh Nhật
  • Địa chỉ: Cộng Hòa Plaza, Tân Bình
  • Kỹ thuật viên lắp đặt: Nguyễn Văn Hây

Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm

Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6

Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6 với công nghệ sáy khô Zeolith® đem lại kết quả sấy khô tốt nhất với vùng làm sạch chuyên sâu, vùng ExtraClean ở giỏ trên, cho bát đĩa sạch hoàn toàn.

Với tính năng TimeLight bạn không chỉ biết rằng Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6 của bạn vẫn đang chạy mà còn biết được máy vẫn chạy trong bao lâu, khi màn hình hiển thị thời gian còn lại hoặc thời gian thực được chiếu lên sàn. Ngoài ra, trạng thái tiến trình chương trình được hiển thị một cách chi tiết.

Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6

Xem thêm tại đây: Máy Rửa Chén Bát Âm Toàn Phần Bosch SMV6ZCX49E Series 6

Banner Web 1

Đánh giá post