Dự Án: Lắp Đặt Máy Rửa Bát, Mày Rửa Chén SMS88UI36E

Thương hiệu: BOSCH

Khách hàng: Chị Hương – Royal, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian lắp: 15h00 – 10/01/2021

Kỹ thuật viên lắp đặt: Đỗ Công Đức & Nguyễn Bá Tuấn