Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết sản phẩm, liên hệ số điện thoại 1900. 6774 để biết thêm chi tiết.

Flash Sale kết thúc sau
20 ngày
06 giờ
56 phút
33 giây

BLACK FRIDAY - FLASH SALE