Bếp Từ Đôi STEBA IK 750 06-84-00

Thương hiệu:

  • Thiết kế di động
  • Hai vùng nấu với dải công suất và nhiệt độ rộng
  • Dễ dàng làm sạch
Danh mục: