Bộ Dụng Cụ AVENT PHILIPS SCH400/00

  • Nhiệt kế điện tử
  • Máy hút mũi có đầu mềm
  • Đính kèm ngón tay để chăm sóc răng miệng
  • Lược tròn
  • Bàn chải tóc mềm
  • Kéo tròn để cắt móng
  • Bấm móng tay
  • Ba dũa móng tay