Máy giặt và sấy khô quần áo hoàn toàn SIEMENS IQ500 WD14U510 10/6 kg

  • Có thể đặt vào góc với độ cao từ 85 cm
  • Kích thước thiết bị (H x W): 84,8 cm x 59,8 cm
  • Độ sâu thiết bị: 62,0 cm
  • Độ sâu thiết bị bao gồm cửa: 64,5 cm
  • Độ sâu thiết bị với cửa mở: 114,2 cm