Miếng Tẩy Đồ Trắng Denkmit Wäsche-Weiss-Tücher – 20 miếng

Thương hiệu:

169.000

Tính năng sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Quần áo trắng, đồ len và đồ mỏng nhẹ
Tính năng sản phẩm: Không phẩm màu, không nước hoa, không chất hữu cơ chất phụ gia
Kết cấu / tính nhất quán / ứng dụng: Khăn, miếng lót…
Hộp 20 miếng.
Made in Germany