Robot lau nhà Medion MD18379

7.000.000 5.900.000

  • Với điều hướng thông minh
  • Làm sạch ướt hoàn toàn tự động
  • Bình chứa nước: 0,8L
  • Thời gian chạy tối đa: 80 phút